BẢNG GIÁ

Loại xe taxi 

Giá mở cửa

Giá cước các km tiếp theo

Giá cước từ km

 thứ 31

Taxi Kia Morning

10.000 VND

13.600 VND

11.000 VND

Taxi Huyndai Verna

11.000 VND

14.800 VND

11.600 VND

Taxi Huyndai i10

10.000 VND

13.900 VND

11.600 VND

Taxi Vios

11.000 VND

15.100 VND

12.000 VND

Taxi Innova J

11.000 VND

15.800 VND

13.600 VND

Taxi Innova G

12.000 VND

17.000 VND

14.500 VND

Thời gian chờ

45.000 VND/giờ